:
MATLAMAT


  • Menjadikan Maahad Tahfiz Al Aqsa berfungsi sebagai institusi waqaf yang sistematik dan efektif.
  • Melahirkan huffaz yang beramal dan menyampaikan Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat.
  • Melahirkan generasi huffaz di usia muda yang menjadikan Al-Quran sebagai asas kemantapan ilmu yang bakal dipelajari.